Algas Euroopa passiivradari projekt PADIC

Projekti PADIC avakohtumine toimus 1.–2. detsembril Rootsis Järfällas, SAAB Group arenduskeskuses.

Euroopa kaitsevaldkonna tehnoloogiate arendamise programmi (EDIDP) projekti „Passive Acquisition by Digital Convergence“ (PADIC) raames töötatakse välja modulaarse arhitektuuriga passiivradarite süsteem.

Maismaa aktiivradarite põhiprobleem on nende lühike eluiga pärast konflikti algust, kuna neid on lihtne avastada ja hävitada. Aktiivradari keskmine eluiga sõjalise konflikti korral õhuülekaaluga vastase korral on alla 15 minuti. Radareid kasutatakse rahuajal eelkõige riigi maismaa-, mere- ja õhupiiri valvamisel.

PADIC ühendab eri tüüpi passiivsed digitaalsed andurid ja raadiosignaalide kiirgusallikad. Passiivsed radarid kasutavad tele- ja raadiojaamade- ning mobiilside mastide poolt välja saadetud signaalide tagasipeegeldusi, et tuvastada objekte maal, merel ja õhus.

PADIC hõlmab rannikukaitse radarite alaseid uuringuid, arhitektuuri planeerimist, tehnoloogiate disainimist, prototüüpide väljatöötamist ja katsetamist. Projektis arendatakse sensoreid ja raadiosignaalide kiirgureid, mida saaks kasutada rahuajal raadiospektrit üle koormamata ning mis oleksid konfliktide ajal rünnakute suhtes vastupidavad.

Projekti PADIC konsortsiumisse kuuluvad:  SAAB (Rootsi) projekti koordinaatorina, Patria (Soome), Rantelon (Eesti) ja CAFA Tech (Eesti).

Projekt kestab 36 kuud (2021–2024). Esimesel aastal (2022) määratletakse stsenaariumite analüüsi põhjal funktsionaalsed nõuded ja  koostatakse süsteemi kontseptsioon ning arhitektuuri. Teisel aastal (2023) disainitakse ja arendatakse PADIC süsteemi komponendid, töötatakse välja prototüübid ning integreeritakse süsteemi erinevad osad. Kolmandal aastal (2024) katsetatakse ja demonstreeritakse PADIC süsteemi Balti mere ranniku aladel.

Thomas Lindgren,  SAAB esindaja ja konsortsiumi koordinaatori sõnul oli avakohtumine väga edukas ning andis PADIC projekti osalistele hea võimaluse kohtuda ja ühiselt järgmisi tegevusi planeerida. SAAB toetab PADIC projekti kõrgtehnoloogiliste lahendustega, näiteks täisdigitaalsete antennidega, mida kombineeritakse tarkvarapõhiste funktsioonidega, mis kasutavad modulaarseid riistvaraplatvorme.

Patria müügi ja turunduse asepresident Mikko Viitaniemi sõnul on see Euroopale hea võimalus ning uus kaalukas verstapost PCL-tehnoloogial põhinevate passiivsete radarite arendamises. Patria ootab põnevusega koostööd PADIC meeskonna raames ning on kindel, et Patria passiivne radar MUSCL pakub tulemuslikkust ja arvukaid funktsioone, et luua PADIC süsteemi jaoks töökindel, skaleeritav ja kulutõhus vundament.

Eesti ettevõtte Ranteloni tegevjuhi Karl Taklaja sõnul on multistaatilise passiivse radarisüsteemi projekt PADIC usaldusväärne platvorm ja piirkondlik värav väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtete koostööks Põhja-Euroopa kõrgtehnoloogilises elektroonikatööstuses. Radari lairibavastuvõtja mooduli väljatöötamine on radari riistvara tootmise valdkonnas Ranteloni kõige olulisem ülesanne.

Eesti robootikaettevõtte CAFA Techi tegevjuhi Tanel Järveti sõnul on PADIC süsteemil head väljavaated Eesti rannikukaitse ja piirivalve toetamiseks arvestades Eesti pikka rannikujoont. CAFA Tech arendab PADIC projektis tehisnärvivõrkudel ja riistvaralisel andmetöötlusel põhinevaid sensorandmete analüüsi tehnoloogiaid. Eesmärk on töödelda passiivradarite poolt kogutavat andmestikku reaalaja lähedaselt (alla 1 sekundi viitega).

SAAB
Rootsi ettevõte SAAB on üks Euroopa suuremaid kaitsetööstuse ettevõtteid, millel on kestev missioon: aidata riikidel kaitsta oma inimesi ja ühiskonda. 18 000 andeka töötaja abiga nihutab SAAB pidevalt tehnoloogia piire, et luua turvalisem, kestlikum ja võrdsem maailm. SAAB disainib, toodab ja hooldab kõrgetasemelisi lennundus-, relva-, juhtimis- ja kontrolli-, anduri- ning allveesüsteeme. SAABi peakorter asub Rootsis aga tegutseb aktiivselt üle kogu maailma.

PATRIA
Soome ettevõte Patria on rahvusvaheline kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsükli tugiteenuste osutaja, kes pakub ka pilootide koolitamise ja tehnoloogilisi lahendusi. Patria tagab lennundus- ja sõjandusvaldkonna klientidele varustuse kättesaadavuse ja pideva tulemuslikkuse arengu ning pakub valitud luure-, jälgimis- ja juhtimissüsteemidega seotud tooteid ja -teenuseid. Patria eesmärk on tagada klientidele kindlus kõigis tingimustes ning olla eelistatuim partner kriitiliste maa-, mere- ja õhuoperatsioonide jaoks. Patria tegutseb mitmes riigis, sealhulgas Soomes, Rootsis, Norras, Belgias, Eestis ja Hispaanias. Patrias töötab 3000 spetsialisti. Patria omanikud on Soome riik (50,1%) ja Norra ettevõte Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). Patria omab 50% Norra ettevõttest Nammo ning koos moodustavad need kolm äriühingut Põhjamaade suurima kaitsepartnerluse.

 

RANTELON
Eesti ettevõte Rantelon disainib, arendab ja toodab ettevõttesisese elektroonika-, tarkvara-, mehaanika- ja raadiotehnoloogia oskusteabe baasil uuenduslikke elektroonilisi süsteeme. 26 tegevusaasta jooksul on Rantelonist saanud ligi 60 töötajaga ettevõte, mille töökvaliteet on aidanud sel võita palju püsikliente tsiviil-, julgeoleku- ja tööstussektorist.

CAFA Tech
CAFA Tech on Eesti robootikaettevõte. CAFA Tech arendab masinnägemise süsteeme ja närvivõrke, mis võimaldavad analüüsida sensorite, droonide ja robotite kaamerate andmevoogusid reaalaja lähedaselt. Samuti arendab ettevõte mobiilsidel (4G/5G) põhinevaid kaugjuhitavaid mobiilseid roboteid hoolduse ja logistika valdkondades.

 

Lisateave: